Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 ноември (четвъртък)

Областният управител Донка Иванова участва на заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/ се провежда на 19 и 20 ноември в гр. Търговище. В работата му участва областният управител на Шумен Донка Иванова.

Дневният ред включва представяне на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки, касаещи територията на Североизточен район. Пред членовете на съвета ще бъдат представени три проекта, реализирани в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2007-2013 година, сред които „Интегриран воден цикъл за град Шумен-втори етап“ с бенефициент община Шумен.

Skip to content