Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
18 ноември (сряда)

Областният управител Донка Иванова участва в дискусия за новите образователни стандарти

Шумен беше домакин на работна среща с експерти от Министерството на образованието и науката в рамките на разяснителна кампания, свързана с подготовката на подзаконовата нормативна база, произтичаща от приетия Закон за предучилищното и училищното образование. В дискусията участваха заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, областният управител Донка Иванова, кметът на община Шумен Любомир Христов, ректорът на Шуменския университет проф.Георги Колев, ръководителите на регионалните инспекторати и директори на училища от областите Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Разград и Търговище.

„Много бихме искали този дългоочакван Закон за предучилищното и училищното образование да намери своето обществено съгласие. Защото това ще бъде сигурната стъпка на промяната. Това е четвърти опит да бъде направен този закон и бяха нужни политическа воля и съгласие, за да се стигне до окончателното гласуване на текстовете в Народното събрание. Срещите с експерти се организираха от вносителите, но Министерството също подкрепи принципно закона, защото за нас промяната е необходима“, коментира заместник-министър Ваня Кастрева.“Инвестицията в образованието може да е бавна, но е най-сигурната инвестиция“, каза още тя и подчерта по-голямата училищна автономия и свободата и отговорността на директорите сами да вземат решения, която се дава в новия закон.

„Удовлетворена съм от съдържанието на новоприетия закон. Имах също и своите опасения и притеснения, които преодолях. Наша отговорност е да имаме добра образователна инфраструктура, все по-малко деца да отпадат от образователната система и да повишаваме качеството и нивото на образованието“, подчерта областният управител Донка Иванова.

Новите текстове предвиждат началната степен в учебните заведения да бъде от I до IV клас, от V до VII клас да е основната, от VIII до X клас да е първият етап на средната степен, а вторият етап да бъде в XI – XII клас. Законът ще дава възможност за завършване на три вида образование – общо, професионално и профилирано. Той ще влезе в сила през лятото на 2016 година, като ефектът от промените се очаква да бъде видим през учебната 2021-2022 година.

IMG_2568

Skip to content