Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
28 септември (сряда)

Областният управител Донка Иванова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител Донка Иванова беше гост на редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се провежда в Русе под председателството на областния управител на Русе доц. д-р Стефко Бурджиев. Председателството се приема на ротационен принцип през шест месеца от областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе  и Силистра.

В дневния ред на заседанието са включени теми с регионално значение- изпълнение на Националната програма по енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради, състояние на пътната инфраструктура, развитие на висшите учебни заведения и интегрирани проекти за водния цикъл. Представен беше и проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл. 7б-7г от Закона за регионалното развитие.

Picture 317

Skip to content