Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 декември (сряда)

Областният управител на Шумен отчете работата си през 2018 година

Областният управител проф. Стефан Желев и заместник-областните управители Петко Шаренков и Ширин Вели представиха на пресконференция основните приоритети в работата си през 2018 година.

„През 2018 година продължиха инвестициите в пътната инфраструктура, бяха извършени превантивни ремонти на стойност близо 30 млн. лв. на четири пътни участъка на над 60 км от републиканската пътна мрежа“, каза проф. Желев.  Още 1 млн. лв. са вложени в текущи ремонти по републиканските пътища. Паралелно с това продължава строителството на отделните лотове от автомагистрала Хемус, която е основен приоритет на правителството, като само преди седмица със свое решение Министерски съвет отпусна  над 1 млрд. лв. за изграждане на магистралата.

Областният управител подчерта, че е факт подкрепата на държавата и подпомагането на нашия регион чрез средства от държавния бюджет за различни дейности и проекти –през годината са отпуснати средства на обща стойност 6 285 000 лв. за подмяна на водопроводи, за рехабилитация и ремонт на улици, за ремонт на детски градини, читалища, училища.

„Основен приоритет през годината беше да работим за предотвратяване на бедствени ситуации в Шуменска област. В тази насока направихме много, въпреки че не получихме нужното за дейността финансиране“, каза областният управител проф. Стефан Желев. По думите му от държавата са поискани 8 млн. лв. за подобряване на състоянието на обекти, които са потенциално опасни и застрашават населението. „През годината набелязахме още 22 обекта, за които са нужни над 2 млн. лв. Не получихме исканите средства и затова със собствени усилия се заехме да свършим работата. Като пример мога да посоча множеството опасни участъци по река Камчия, които бяха изчистени от дървета, храсти и бе осигурена проводимостта на реката“, каза още областният управител и благодари за оказаното съдействие на РД„Пожарна безопасност и защита на населението“, Североизточното държавно предприятие и Областно пътно  управление.

Областният управител съобщи, че в изпълнение на приоритета за развитие на електронното управление в Областна администрация Шумен от един месец комуникацията с общински и държавни структури се осъществява по електронен път.  „Предстои до края на януари следващата година да въведем и частичен електронен обмен за гражданите. По този начин ще облекчим с 40% подаването на документи на хартиен носител“, каза още проф. Желев.

На пресконференцията областният управител коментира и проблемите във ВиК сектора в региона. „В този сектор положението е трагично, защото много години не е работено по проблема и особено в частта му за повишаване на качеството на питейната вода“, заяви проф. Желев. Той припомни, че приемането на Бизнес плана на ВиК дружеството е било необходимо като условие ВиК оператора да има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. С тези средства ще бъде изградена пречиствателната станция за питейни води, ще бъде подменен довеждащия водопровод, ще бъдат извършени ремонти по водопроводната мрежа в Шумен и Нови пазар, както е заложено в Регионалното прединвестиционно проучване.

Проф. Желев отново заяви позицията си, че е против увеличението на цената на водата, защото тя не е с необходимото качество за пиене и припомни, че единствено Комисията по енергийно и водно регулиране може да определя цената на водата и че Асоциацията по ВиК, чиито членове са общините, няма такива правомощия. Той каза още, че е подготвил писмо до управителя на ВиК- Шумен, в което му напомня, че решението на КЕВР не е задължително за оператора, а само определя пределна ;цена, над която дружеството не може да продава вода.

Областният управител съобщи, че на 4 януари е насрочена първата работна среща на кметовете от областта, на която ще се обсъждат проблемите в сектора и неизпълнението на инвестиционната програма от страна на ВиК оператора.

Skip to content