Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
4 януари (петък)

Областният управител проф. Стефан Желев проведе среща с кметовете на общините в област Шумен по проблемите на ВиК сектора

Областният управител проф. Стефан Желев организира работна среща с кметовете на общините от област Шумен по проблемите на ВиК сектора. В заседанието участваха представители на десетте общини от региона, които са членове на Асоциацията по ВиК,  с изключение на община Върбица, както и управителят на ВиК оператора.

На срещата стана ясно, че управителят на дружеството е издал заповед, с която новата цена на водата, определена от КЕВВ, вече е в сила.„Бях изненадан от заповедта за новата цена, очаквах да не се взема толкова бързо такова решение“, каза по-късно пред медиите областният управител проф. Стефан Желев. Той изпрати и писмо до управителя на „ВиК“ ООД- Шумен, в което му напомня, че решението на КЕВР не е задължително за оператора, а само определя пределна цена, над която дружеството не може да продава вода.

По инициатива на кмета на община Шумен Любомир Христов ще бъде свикано извънредно общо събрание на „ВиК“ ООД-Шумен в периода 4-7 февруари, на което ще се обсъди цената на водата. Предложението на шуменския градоначалник е да бъде гласувано решение от съдружниците на дружеството, според което се възлага на управителя на „ВиК“ ООД да издаде заповед за определяне на цени за услуги при за запазване на техните стойности непроменени от размера на 2018 година, считано от датата на провеждане на събранието.

Асоциацията по ВиК в област Шумен също ще проведе извънредно общо събрание през февруари, обяви областният управител. „Заедно с кметовете решихме да бъде създадена работа група, която да анализира договора между Асоциацията по ВиК и ВиК оператора и бизнес плана на дружеството. В този договор общините са поставени в много неизгодно положение и ще предложим на МРРБ промени, с които общините да имат повече права“, каза проф. Стефан Желев. Той посочи като пример заложената в договора неустойка за неизпълнение на инвестициите, която сега е 0,1%.

Работната група, в която ще участват представители на общините, до 18 януари ще подготви доклад, който ще бъде обсъден от членовете на Асоциацията по ВиК на извънредното общо събрание.

Skip to content