Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
13 декември (четвъртък)

Областният управител проф. Стефан Желев ще участва в откритото заседание за обсъждане на изменение на цените на ВиК услугите за 2019г. в Комисията за енергийно и водно регулиране

Областният управител проф. Стефан Желев ще участва в предстоящото открито заседание за обсъждане на изменение на цените на ВиК услугите за 2019 г., насрочено в Комисията за енергийно и водно регулиране  на 17 декември от 13.00ч.

На заседанието проф. Желев ще изрази позицията си против предстоящото увеличение на комплексната цена на ВиК услугите за битовите потребители на ВиК услуги в област Шумен.

Днес областният управител проф. Стефан Желев изпрати писмо до председателя на КЕВР със становището си, в което изразява несъгласието си с публикувания доклад от дирекция „ВиК услуги“ и дирекция „Правна“ на КЕВР, предвиждащ увеличение  на комплексната цена за битови и приравнени към тях потребители на 3,400 лв./м3 с ДДС.

Според проф. Желев това поредно увеличение на цената на ВиК услугите, макар и обусловено от отчетения инфлационен индекс, е необосновано и несправедливо за качеството на услугата, която се предоставя от оператора. „Като областен управител и председател на Асоциацията по ВиК-Шумен поех отговорността за развитието на ВиК сектора и изразих положително становище за одобряване на Бизнес плана за развитие на ВиК Шумен за регулаторен период 2017-2021 година, с оглед необходимостта от създаване на условия за реализацията на големи ВиК инвестиционни проекти за област Шумен. Не мога обаче да се съглася с ново увеличение на цената на услугата, тъй като все още предишното увеличение не е довело до търсените положителни резултати и няма подобряване на качеството на услугите и на общото състояние на ВиК системите и съоръженията“, се казва в становището на областния управител до председателя на КЕВР.

Skip to content