Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 януари (четвъртък)

Областният управител проф. Стефан Желев участва в дискусия за качеството на ВиК услугата и състоянието на водопроводните системи в област Шумен

Областният управител проф. Стефан Желев участва в обществена дискусия  на тема: „Право на заплащане на качествена ВиК услуга“, организирана в Шумен от омбудсмана на Република България Мая Манолова и обществения посредник на Шумен Иван Капралов.  В дискусията се включиха кметът на общината Любомир Христов, народният представител Димитър Александров, общински съветници, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Комисията за енергийно и водно регулиране, Българската асоциация по водите, граждани.

В изказването си областният управител проф. Желев направи конкретни предложения за промяна на методиката за образуване на цените в Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите, насочени към по-ефективен контрол на управлението на ВиК дружествата. „Разликите в критериите за признати разходи да се уеднаквят по Договора на Асоциацията по ВиК с ВиК оператора и по Указания на КЕВР“, предложи областният управител . Той настоя и за промени в Наредба №9 от 2001г. за качеството на питейната вода, предназначена за питейно-битови цели, касаещи изискванията за качеството на питейната вода и посочи за пример критерия за мътност, който не е ясно определен с конкретни показатели. Областният управител проф. Стефан Желев, който е председател на ВиК-асоциацията в област Шумен, отново заяви, че Асоциацията няма правомощия да определя цената на водата, а единственият орган за това е КЕВР.

Омбудсманът на Република България Мая Манолова информира, че през миналата година в институцията на омбудсмана са постъпили 751 жалби срещу ВиК услугите, което ги поставя на първо място сред жалбите на потребители. „Ситуацията в Шумен е най-драстична, предвид най-високата цена на водата в България и смея да кажа с най-лошото качество“, каза Манолова.По думите й в края на миналата година Комисията за енергийно и водно регулиране е представила анализ за състоянието на ВиК сектора в страната, според който показателите на Шумен са били „отчайващи“, водата е била с много лошо качество и 80% течове.  „Недоволството на гражданите от т.нар. реформа във ВиК сектора нараства. Реално се повишават единствено и само цените. Нищо не се променя към по-добро – нито качеството на водата, нито качеството на услугата, нито намаляват течовете, нито стават по-ефективни инвестициите. Реформата, такава каквато в момента се провежда, се отнася и се изчерпва единствено и само с повишаването на цените. Това от своя страна води до нарушаване на достъпа и до накърняване на едно основно човешко право – правото на вода, което е тясно свързано и с правото на живот. Аз като омбудсман не мога да остана безразлична към този процес“, заяви Мая Манолова.

Тя съобщи, че е подготвила конституционна жалба по отношение на Закона за регулиране на ВиК услугите, с която ще атакува формирането на цените във ВиК сектора и по-конкретно т. нар. „единна цена“, която натоварва много най-бедните български граждани, които живеят в малките населени места, където най-често водоснабдяването е гравитачно. Омбудсманът ще настоява и за преразглеждане на бизнес плановете на ВиК дружествата, както и за ясни критерии за социална поносимост на цената.

Skip to content