Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
7 ноември (вторник)

Областният управител проф. Стефан Желев участва в работна среща на Асоциациите по ВиК от цялата страна

Възможностите за развитие на ВиК-сектора в страната бяха обсъдени на работна среща на Асоциациите по ВиК, в работата на която участва областният управител на област Шумен и председател на Асоциацията по ВиК в област Шумен проф. Стефан Желев. Форумът беше организиран от Асоциацията по ВиК в Ловеч и в него се включиха министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова и експерти от регионалното министерство.

„Отрасъл ВиК, както и повечето инфраструктурни сектори се развива в изключителен дефицит на финансов ресурс. Анализът на Световната банка в Стратегията за развитие на ВиК отрасъла показва, че в 10-годишен период за изпълнението й са необходими почти 12 млрд. лв. за привеждане на инфраструктурата в цялата страна в унисон с европейските изисквания. Събирайки всички източници на средства за финансиране на отрасъла – европейски, национални и инвестиционните програми на ВиК операторите, разликата между възможности и нужди, недостигът е в размер между 8 и 9 млрд. лв. Затова с помощта на Световна банка ще бъде направен анализ как да направим отрасъла устойчив основно от финансова гледна точка, какви нови инструменти да бъдат включени за реализиране на големи инвестиционни проекти и такива в малки населени места, за да се покрие дефицитът“, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков пред участниците в работната среща.

„Трябва да разберем, че секторът е на такова ниво от своето развитие, в което не бихме могли да правим повече компромиси и затова трябва да положим всички усилия, за да установим един балансиран и устойчив по значимост ВиК отрасъл в страната“, заяви още Николай Нанков.

„В рамките на следващата година се очаква да започне финансирането и изпълнението на инвестиционни проекти на ВиК оператори по Оперативна програма „Околна среда“. Амбицията ни е да започнем с едни от най-важните, които трябва да бъдат изпълнени – няколко пречиствателни станции за питейни и за отпадъчни води, няколко деривации и довеждащи водопроводи, които са крайно необходими за хората и за тяхното реализиране има проектна готовност. Работим с ВиК операторите тези обекти да стартират и дори преди кандидатстването им по оперативната програма да започне тяхното възлагане“, каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.

На форума беше коментиран и въпросът с неконсолидираните ВиК оператори, които към момента не могат да кандидатстват за европейско финансиране на инвестиционни проекти. В страната има 21 консолидирани оператори и предстои консолидацията на още една област – Търговище.

Skip to content