ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Новини
2 декември (четвъртък)

Областният управител се срещна с представители на регионалните организации на съюза на инвалидите и на съюза на слепите

В навечерието на 3 декември- Международния ден на хората с увреждания, областният управител Венцислав Венков се срещна с председателя на регионалната организация на Съюза на инвалидите Иванка Казакова,  председателя на регионалната организация на съюза на слепите Нели Коларова и представители на двете организации. На срещата, в която участваха заместник-областните управители Албена Бабева-Сланева и Сашо Евлогиев, бяха коментирани възможностите за оказване на подкрепа и съдействие при провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания на областно ниво.

Председателят на регионалната организация на Съюза на инвалидите Иванка Казакова определи като основен проблем изграждането на достъпна жизнена и архитектурна среда. „Важно е да се говори за възможностите на тези хора, по този начин те ще бъдат полезни на обществото и за себе си“, каза Иванка Казакова.

Акцент в разговорите г-жа Казакова постави на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, по която се очаква да може да са кандидатства отново в началото на следващата година. Основната цел е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване. По думите на Иванка Казакова за успешното реализиране на един такъв проект е необходимо хората с увреждания да получат съдействие от общинските администрации и тя изрази очакванията си след старта на програмата да бъдат проведени срещи с кметовете, за да може всяка община да подкрепи по подходящ начин реализацията на тази програма във всички общини на областта.

Необходимостта да се извършва контрол на качеството на предлаганите социални услуги, трудовата заетост и подобряване на съвместната работа с бюрата по труда, възможностите за социални контакти бяха другите проблеми, които поставиха представителите на двете организации.

По тяхно предложение ще бъде подготвен план за работа на създадения през 2019 година Областен съвет за хората с увреждания, който да провежда тематични заседания  и да се коментират конкретни теми с участието на представители на общински и държавни институции.

 

Skip to content