Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
29 юни (петък)

Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година

Областният управител на Шумен проф. Стефан Желев участва в извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година, което се проведе в Гранитна зала на Министерски съвет.

Основните въпроси, които бяха обсъждани на заседанието, касаят предложения за изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година. Одобрени са методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за успех“ и на операция „Образование за утрешния ден“.

Skip to content