Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
23 май (сряда)

Обновяват четири училища в Шумен със средства по оперативна програма „Региони в растеж“

Четири училища в град Шумен ще бъдат обновени със средства по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ по оперативна програма „Региони в растеж“ на обща стойност 13 041 080,00 лв. в т.ч. 320 000,00 лв. съфинансиране от Община Шумен. Ще бъдат ремонтирани и модернизирани СУ „Трайко Симеонов“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Васил Левски“ и НУ „Ил. Р. Блъсков“.

На представянето на проекта присъстваха кметът на общината Любомир Христов и заместник-кметовете, областният управител проф. Стефан Желев, заместник-областният управител Ширин Вели, началникът на РУО Светлана Милева, общински съветници, директори на училища, представители на фирмите изпълнители на обектите.

„Откакто са построени сградите, досега по тях са правени само частични ремонти“, каза кметът Любомир Христов. Ще бъде извършено цялостно саниране на училищата,

ремонт на покривите, подмяна на дограмата, ще бъдат обновени дворовете и спортните съоръжения. Предвижда се в СУ „Тр. Симеонов“ да бъде ремонтирано  досегашното помещение на ученическия стол, което ще се превърне в кухня майка за детските градини в града. В същото училище ще бъде изграден и външен асансьор.

Целта на проекта е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да обслужва потребностите от основни образователни услуги на територията на общината, както и да осигури социално включване на учениците, в това число и от маргинализираните групи от населението, чрез подобряване и модернизиране на образователната среда за обучение и участие в учебния процес.

Skip to content