Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
28 юни (вторник)

Общините и институциите в област Шумен с превантивни мерки за опазване на селскостопанската продукция от пожари в региона

Взети са всички необходими превантивни мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания в област Шумен, съобщиха представителите на институциите и общините на заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, ръководено от областния управител Донка Иванова. Съгласно представените доклади от Енерго-Про Мрежи АД, ЕСО ЕАД МЕР Шумен, Областно пътно управление и звено СИЕР Вълчи Дол, са предприети превантивни мерки за спазване нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Извършени са планови обходи по трасетата на далекопроводите, почистени са сервитутите на участъците от републиканската пътна мрежа и районите около обектите и съоръженията, проведени са обучения и инструктажи на служителите, като е осигурено необходимото оборудване.

Представителите на общините съобщиха, че във всички общини са извършени необходимите превантивни дейности за недопускане на пожари по време на жътвената кампания.  Проведени са срещи и са инструктирани кметовете и кметските наместници, уведомени са земеделските производители и арендаторите за спазване изискванията за пожарна безопасност.

„Част от земеделските производители не спазват разпоредбите“, каза директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  Иван Иванов. Той съобщи, че от началото на кампанията са съставени 14 акта за административни нарушения за неспазване на правилата и нормите за пожарна безопасност по време на жътвената кампания. „Проблемите идват от недобросъвестните земеделски производители и пастирите по време на жътвената кампания. Целият наличен състав извършва превантивна дейност и вече има констатирани административни нарушения на земеделски производители”, съобщи Иван Иванов. По думите му продължават превантивните дейности за недопускане на инциденти, като с всички институции регионалната дирекция работи в синхрон по време на кампанията за прибирането на реколтата.

Областният управител Донка Иванова подчерта ролята на кметовете и наместниците по места за превенцията и ежедневния контрол и изрази очакванията си набелязаните превантивни мерки и доброто взаимодействие да са в основата на безаварийното протичане на жътвената кампания и прибирането на селскостопанската продукция.

През миналата година по време на жътвената кампания е имало пожари в три житни масиви, а нанесените щети са били не повече от декар и половина.

Skip to content