Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
15 ноември (сряда)

Общините, органите на правораздаването и полицията в област Шумен подписаха План за действие при случаи на насилие над деца

 

Областна администрация Шумен бе домакин на работна среща с участието на представители на общините, ОД на МВР, Окръжна и Районна прокуратура, Районен съд, Зона Закрила, дирекция „Социално подпомагане“ и УНИЦЕФ България. Заседанието беше открито от заместник-областния управител на област Шумен Ширин Вели, която подчерта доброто сътрудничество до момента и взаимодействието между институциите за подкрепа и закрила на децата.

На срещата беше подписан  План за действие при случаи на насилие над деца, с който заинтересованите страни се съгласяват да си сътрудничат при прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. В документа е посочено, че при прилагането на този механизъм компетентните институции – органи на изпълнителната власт се ръководят от своите правомощия по закон в областта на закрилата на детето и принципите за зачитане на най-добрия интерес на детето, взаимна информираност на партньорите и помощ, мултидисциплинарен подход на национално и местно ниво, гъвкавост при вземане на решения и поставяне на дългосрочни цели, етика при обгрижване на всеки конкретен случай, с оглед осигуряване на ефективна система за превенция и контрол по спазване правата на децата.

Настоящият план за действие е изготвен във връзка с изпълнение на Споразумението за сътрудничество, взаимно партньорство и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция в общините в област Шумен.

20171114_100716

Skip to content