Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
20 март (петък)

Общо 145 проверки са извършени от началото на седмицата в различни обекти за спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на област Шумен

Областният управител проф. Стефан Желев е в непрекъсната връзка с институциите, осъществяващи контролна дейност на територията на област Шумен по изпълнението на заповеди № РД-01-124/13.03.2020г, № РД-01-131/17.03.2020г. и РД-01-139/19.03.2020г. на министъра на здравеопазването, с които са въведени противоепидемични мерки в страната.

В периода от 16 март до 19 март здравните инспектори от РЗИ-Шумен са извършили общо 145 проверки във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19.

Проверени са 62 обекта с обществено предназначение по Закона за здравето, каквито са фитнес центрове, игрални зали, фризьорски, козметични салони и други. Проверките в обекти за търговия с храни са 29, проверени за спазване на мерките са и 22 закрити обществени места-административни сгради, застрахователни офиси, банки и други обекти за услуги на населението. Извършени са били и 17 проверки на открити обществени места за спазване на разпоредбите за недопускане струпване на хора.

При всички проверки не са констатирани нарушения на въведените противоепидемични мерки, съобщават от РЗИ.

Контролните органи в област Шумен извършват проверки в търговските обекти и аптеките за недопускане спекулативно увеличаване на цените на предлаганите стоки.

По информация на Комисията за защита на потребителите на 18-19 март инспекторите, съвместно с други контролни органи са проверили 5 търговски обекта в град Шумен. При проверките е констатирано едно нарушение, засягащо правата на потребителите на предварителна информация за цените на стоките.

Skip to content