Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
31 юли (петък)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК не одобри инвестиционната програма на ВиК- Шумен за 2020 година

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен, председателствано от областния управител проф. Стефан Желев, на свое заседание днес не одобри инвестиционната програма на ВиК- Шумен за 2020 година. В изпълнение на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, всяка година ВиК операторът изготвя подробна инвестиционна програма и я предлага на Общото събрание на асоциацията за одобряване. За 2020 година в програмата са предвидени инвестиции в съоръжения и системи на територията на всички общини в размер общо на 670 000 лв.

„Предвид тежката ситуация с проблемите с водоснабдяването в много населени места в програмата са включени и много нови обекти, като част от тях вече са  изпълнени“, каза управителят на „ВиК-Шумен“ ООД Жанета Панайотова.  Тя уточни, че целта на оператора е да бъдат решавани проблемите в населените места и по възможност да бъдат сведени до минимум водните режими, на които са подложени селата. През последните месеци съвместно с общините се е работило на редица обекти и продължават планираните дейности за преодоляване на недостига на вода.

Кметовете на общини поставиха проблеми, свързани с водоснабдяването на Драгоево, Златар, Салманово, възстановяването на дълбок сондаж за село Сини вир. В отговор управителят на ВиК съобщи, че по всички тези въпроси се работи и се търсят технически решения, но съоръженията са амортизирани, а някои от тях не са били в експлоатация повече от 30 години. „Необходимо е да се търсят възможности за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа в селата, която е силно амортизирана“, каза управителят на „ВиК-Шумен“ ООД Жанета Панайотова.

При гласуването инвестиционната програма на дружеството не беше одобрена.   Документът получи подкрепата на държавата, представлявана от областния управител, и общините Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Върбица, Хитрино, Смядово, Каолиново и Никола Козлево, което е 65,39% при необходими 75% от гласовете. Съгласно мандата, даден му от Общинския съвет, кметът на община Шумен гласува против, а община Венец нямаше представител на заседанието.

В асоциацията по ВиК членуват държавата и общините, включени в съответната обособена територия, която за област Шумен включва всичките десет общини. По закон държавата участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община.

Skip to content