Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
13 февруари (четвъртък)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК одобри бюджета на асоциацията за 2020 година

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен на свое заседание одобри Бюджета на асоциацията за 2020 г. На заседанието, свикано от областния управител проф. Стефан Желев, присъстваха представители на всички общини от област Шумен с изключение на общините Нови пазар и Смядово. Приет беше Отчет за дейността на Асоциация по ВиК- Шумен за 2019 г. и Отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК- Шумен за 2019 г.

На заседанието стана ясно, че „ВиК- Шумен“ООД подготвя Подробната инвестиционна програма за 2020 г. и тя ще бъде внесена в Асоциацията по ВиК за одобрение на 17 февруари. „За запознаване на кметските ръководства на общините с нашите предложения за инвестиции през 2020 година проведохме срещи в общините Каспичан, Нови пазар, Хитрино, Венец,Върбица и Никола Козлево, предстоят срещи в общините Смядово и Велики Преслав. На срещите се представят предложенията на оператора, изготвени от съответния ръководител на експлоатационен район, както и се обсъждат предложенията на общините и възможностите за извършване на съвместни инвестиции“, обясни инж. Красимира Манева от „ВиК“ Шумен. Планираните средства за инвестиции в публични активи за 2020 година са 670 000 лв. при задължително ниво на инвестиции съгласно договора с ВиК асоциацията- 645 000 лв. През 2019 година при планирани инвестиции в размер на 660 000 лв. са извършени и одобрени инвестиции в публични активи -872 000 лв.

Skip to content