Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
27 февруари (вторник)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК одобри инвестиционната програма на ВиК-Шумен за 2018 година

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен на свое заседание одобри подробна инвестиционна програма за 2018 г. на ВиК- Шумен“ ООД. Предвижда се дружеството да инвестира общо 604 000 лв. в активи- ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през настоящата година.

Средствата са разпределени за обекти държавна собственост в размер на 15 300 лв. и за обекти и съоръжения във всички общини: община Шумен-235 700 лв.,община Нови пазар- 73 720 лв., община Велики Преслав- 38 700 лв., община Каолиново- 41 050 лв., община Върбица- 31 500 лв., община Каспичан- 40 600 лв., община Венец- 33 600 лв., община Смядово- 31 750 лв., община Хитрино- 28 300 лв. и община Никола Козлево- 33 780 лв.

Програмата беше одобрена с 91.30% от гласовете на присъстващите членове на общото събрание. Представителят на община Каспичан гласува „против“, а на община Велики Преслав-„въздържал се“. Те мотивираха позицията, гласувана от съответните Общински съвети, с недостатъчните средства за инвестиции, предвидени за двете общини, както и с невъзможността да бъдат включени в големия инвестиционен проект за подобряване на ВиК инфраструктурата в региона по оперативна програма „Околна среда“. Съгласно решението на Общинския съвет, община Шумен поиска допълнително в програмата да бъде включен като обект компрометиран участък на улица „Дедеагач“ в Шумен. Управителят на „ВиК“ ООД Красимир Марков коментира, че в инвестиционната програма в процеса на работа при необходимост могат да се променят някои обекти и се ангажира в конкретния случай дружеството да се включи в ремонта на този обект при уточняване на финансовите параметри за това. „ВиК също намира, че средствата по инвестиционната програма са недостатъчни, но това са възможностите към момента“, каза още Красимир Марков и уточни, че обектите са обсъждани на срещи по места във всяка община.

Общото събрание прие Бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен за 2018г. с вноска на държавата в размер на 15 000 лв., отчета за изпълнението на Бюджета за 2017г. и  Отчета за дейността на Асоциация по ВиК – Шумен за 2017г.

Skip to content