Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
4 октомври (петък)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК одобри препоръчителна вноска на държавата в бюджета на асоциацията за 2020 година

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен на свое заседание одобри препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК за 2020 г. в размер на 25 648.70 лв.

Решението беше взето с 89.95 % от гласовете на присъстващите членове на общото събрание. Предложената вноска беше одобрена с гласовете на държавата, представлявана от областния управител проф. Стефан Желев, и общините Шумен, Върбица, Хитрино, Велики Преслав, Каолиново и Нови пазар. Представителят на община Каспичан гласува „въздържал се“, а общините Венец, Смядово и Никола Козлево нямаха представители на заседанието.

„От 2016 година до сега вноската на държавата винаги е била 15 000 лв. и на тази база се определят вноските на общините съобразно дяловото им участие. Поисканото увеличение е поради невъзможността с този бюджет администрацията на Асоциацията по ВиК да работи нормално и служителите да си получават възнагражденията“, каза областният управител проф. Стефан Желев. Той обясни, че крайното решение за размера на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК е в правомощията на МРРБ.

В асоциацията по ВиК членуват държавата и общините, включени в съответната обособена територия, която за област Шумен включва всичките десет общини. По закон държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община.

Skip to content