Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 август (сряда)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен не прие Бизнес плана за развитие на „ВиК“ ООД Шумен до 2021 година

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК “ ООД, гр. Шумен, не съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК“ ООД Шумен за регулаторен период 2017-2021 г. Извънредното заседание беше свикано от областния управител Донка Иванова, която е председател на Асоциацията по ВиК в област Шумен. Присъстваха кметовете или упълномощени представители на общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Смядово, Никола Козлево, Върбица и Венец, а общините Каолиново,  Нови пазар и Хитрино нямаха представители.

Управителят на „ВиК“ ООД-Шумен Светлозар Дамянов представи Бизнес плана на дружеството, като подчерта, че документът е изготвен на база на реално отчетените параметри за 2015 година и прогнозните стойности за петгодишен период.  В хода на дискусията общините Велики Преслав и Каспичан поискаха повече инвестиции от страна на ВиК оператора за подобряване на водоснабдяването в двете общини.

Областният управител Донка Иванова изрази увереността си, че държавата ще изпълни ангажиментите си към област Шумен и ще бъдат извършени необходимите дейности за решаване на проблемите във ВиК сектора. „Считам, че чрез инвестиционната програма на дружеството и чрез публичните средства от европейските програми, през следващите години ще постигнем максимум инвестиции във ВиК инфраструктурата в нашия регион и повишаване качеството на предоставените услуги от ВиК оператора“, каза Донка Иванова и подчерта убеждението си, че последователните и обединени усилия между държавата, общините, ВиК оператора и Асоциацията по ВиК ще доведат до резултати за изпълнението на приоритетите за региона.

При гласуването представителите на общините Смядово, Венец, Никола Козлево и Върбица подкрепиха бизнес плана, общините Шумен и Каспичан бяха против, а кметът на община Велики Преслав гласува „въздържал се“. По този начин документът не получи одобрението на Асоциация по ВиК, тъй като за приемането му са необходими 3/4 от гласовете.

По закон Бизнес планът се одобрява от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в срок от 3 месеца от неговото представяне пред регулаторния орган.

Skip to content