Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
18 декември (понеделник)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен не съгласува Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“ ООД- Шумен

На свое заседание Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен не съгласува Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“ ООД- Шумен.

Областният управител и председател на Асоциация по ВиК проф. Стефан Желев съобщи, че е получил мандат от МРРБ и е упълномощен да не гласува по тази точка от дневния ред на заседанието. За да има решение са необходими ¾ от гласовете на членовете на асоциацията, а държавата притежава 35%. Проф. Желев цитира становище на регионалното министерство, съгласно което в предлагания документ не е отразена част от изискуемата информация. „След преглед се установи, че в него не е отразена част от информацията, която се изисква в приложение 10 от сключения договор“, каза областният управител проф. Желев. Приложение 10 трябва да съдържа информация за управлението на водното дружество, нивата на предлаганите услуги, бъдещи проекти, финансови прогнози, мониторинг, източници на информация и др.„„ВиК“-Шумен трябва отново да изготвят тази част от плана и да я представят за одобрение от Общинските съвети на общините, а след това и от Общото събрание на Асоциация по ВиК“, обясни проф. Желев.

На заседанието беше определен препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК- Шумен за 2018 година в размер на 20 000 лв., на базата на който и съобразно дяловото участие се определят и вноските на общините.

Пред членовете на Асоциацията по ВиК областният управител съобщи, че са получени указания от МРРБ с правила за отчитане инвестициите в публичните активи, съгласно които всяка община трябва да назначи комисия с определени функции.

„Общото събрание на Асоциацията по ВиК трябва да разгледа и одобри инвестиционната програма, изготвена от ВиК оператора за 2018 година, като това е добре да се случи на заседанието в края на месец февруари 2018 г.“, каза още проф. Желев. Според управителя на „ВиК“ ООД Красимир Марков в началото на следваща година през месец януари на срещи по места във всяка община ще се обсъжда предложената от ВиК инвестиционна програма за 2018 година, „Ние сме заложили обекти, които покриват изискванията за средства за инвестиции за 2018 година, но има и други обекти, които не са включени и те ще бъдат обсъдени на място във всяка една община. Предложените от ВиК обекти търпят промени, всичко е въпрос на експертно обсъждане с представителите на общините“, допълни Марков.

Skip to content