Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
27 февруари (понеделник)

Общото събрание одобри бюджета за 2017 година на Асоциацията по ВиК в област Шумен

Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен свика областният управител Валентин Александров. В заседанието участваха представители на седем от десетте общини от областта, които са членове на асоциацията, както и управителят на „ВиК“ ООД – Шумен инж.Красимир Марков.

Бюджетът на Асоциацията по ВиК- Шумен за 2017 година беше приет от Общото събрание, като само кметът на община Каспичан Милена Недева гласува „въздържал се“. Г-жа Недева обоснова своя вот с аргумента, че Общинският съвет има забележки за дейността на ВиК оператора, свързани с честите аварии в града, липсата на водоснабдяване във високата зона и др. Бюджетът за 2017 година е в размер на 42,857,15 лв., който включва финансиране от МРРБ от 15 хил.лв. и вноските на общините общо 27 857,15 лв. Асоциацията по ВиК ще разполага и с допълнителни 37 686,46 лв., които са неусвоен остатък от предходната година.

Членовете на асоциацията приеха отчета за изпълнението на бюджета за 2016 година, както и отчет за дейността на Асоциацията по ВиК за изминалата година. Съгласувани бяха План за опазване на околната среда, план за собствен мониторинг и Програма за управление на отпадъците на ВиК ООД, които съгласно договора с Асоциацията по ВиК в област Шумен ВиК операторът е задължен да изготви и предостави за одобрение.

На заседанието управителят на „ВиК“ ООД – Шумен инж.Красимир Марков представи инвестиционната програма на дружеството за 2017 година, която  е в размер на 765 100лв. по думите му в направление водоснабдяване ще бъдат инвестирани 405 100 лв., за отвеждане на отпадъчни води са предвидени 130 000 лв. и за пречистване на отпадъчни води- 100 000лв. В инвестиционната програма са заложени  обекти от всички общини, за които през годината е планирано да бъдат рехабилитирани.

Skip to content