Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
14 март (четвъртък)

Обучение на служители по отбранително-мобилизационна подготовка от област Шумен

Обучение на служителите по отбранително-мобилизационна подготовка от областната и общинските администрации на област Шумен се провежда днес в Областна администрация Шумен под ръководството на подполковник Георги Георгиев – началник на Военно окръжие – Шумен. Обучението, което беше открито от проф. Стефан Желев –областен управител на Шумен, се организира всяка година съгласно разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Наредбата за отсрочване от повикване във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника.

Обсъждат се въпроси относно дейностите на администрациите по отсрочване на запасни и техника-запас при мобилизация, готовността на общините по оповестяване и доставяне на ресурси от запаса.

Обучението предхожда практическите занятия в общинските администрации, които ще се проведат през месец април под ръководството на началника на ВО – Шумен. На тези занятия ще бъде отработено взаимодействието между служителите в общинските структури и служителите на военното окръжие.

Skip to content