Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
18 октомври (петък)

Обявено e ново огнище на болестта Африканска чума при свинете в община Смядово

Със Заповед РД 11-2058/16.10.2019 г. на директора на Българската агенция по безопасност на храните е обявено първично възникнало огнище на болестта Африканска чума при свинете в обект за отглеждане на свине от порода „Източнобалканска свиня“, намиращ се в землището на община Смядово, в местност западно от град Смядово. Съгласно заповедта е определена 3 км предпазна зона около огнището. Определена е и 10 км наблюдавана зона, в която попадат: от община Смядово – селата Александрово и Риш, както и урбанизираната територия на град Смядово, от община Велики Преслав – селата Златар, Драгоево, Мокреш и Суха река. По информация на Областната дирекция по безопасност на храните са умъртвени по хуманен начин и загробени 68 животни от обекта, в който е обявено огнището. Изпълнени са и всички дейности по осигуряване на биосигурност, съгласно заповедта.

Следващото заседание на Областната епизоотична комисия ще се проведе на 22 октомври-вторник, от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен.

 

Skip to content