Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Предстоящи събития
7 февруари (сряда)

Обявление

В изпълнение на чл. 33 от Закона за регионалното развитие, чл. 30 и чл. 31 от Правилника за прилагането на закона за регионалното развитие се изготвят Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.) и Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.)

С цел осигуряване на информация и публичност, проекта на Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.) и проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Шумен (2014-2020 г.) са публикувани за обсъждане ТУК.

Коментари и бележки по изготвените документи могат да бъдат изпращани на адрес: oashumen@oblastshumen.government.bg в срок до 28.02.2018 г.

 

Skip to content