Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
30 януари (четвъртък)

Одобрен беше доклад за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата през 2019 година

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата за 2019 година беше приет на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, водено от заместник-областния управител Петко Шаренков. В работата на първото за тази година заседание на комисията участва и заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева. В доклада се посочва, че на територията на област Шумен през 2019 година са  регистрирани 148 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са  загинали 17 и са ранени 175 души. За 2018 г.  тежките ПТП са 100 с 18 загинали и 101 ранени. Документът съдържа информация за състоянието на пътната настилка, сигнализация, маркировка, банкети и ограничителни системи по общини, за състоянието и сигнализацията на кръстовища, пешеходни пътеки, спирки на градския транспорт, подлези и надлези в общините, както и данни какво е състоянието на обществения транспорт и автобусите, извършващи транспорт в системата на училищното образование.

Началникът на сектор „Охранителна полиция“ в ОД на МВР Шумен комисар Йордан Дундаков коментира, че след промяната на нормативната уредба все още не всичко по отношение на пътната маркировка в общините отговаря на изискванията. „Затова сме си поставили за цел и ОД на МВР при утвърждаване на проекти по организацията на движението, когато бъде извършвана рехабилитация на уличната и пътна мрежа, ако в района ще бъде изграждана пешеходна пътека, проектите ще бъдат връщани за корекция, ако не отговарят на изискванията“, каза комисар Дундаков.

Заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева приветства инициативата „С предпазен колан на задната  седалка“, която се реализира  през последните две години сред учениците в община Шумен в съвместно партньорство на ОД на МВР, общината и фирми. По думите на Анжелина Тотева в момента се работи по изработването на национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в хоризонт 2021-2030 година. Тя коментира, че целта е в обучението по пътна безопасност да бъдат обхванати децата от най-ранна възраст още от детските градини. „Обучението не бива да приключва в началните класове, то трябва да продължи по време на средното образование, за да придобият навици и тези, които желаят да станат водачи, да имат съответната подготовка и минимум знания, за да могат да се опазят на пътя“, каза Тотева.

Областната комисия прие план за реакция и оказване на спешна медицинска помощ при възникване на ПТП с обединените усилия на ЦСМП, МБАЛ Шумен и БЧК Шумен с точно разписани конкретни задължения и мерки за координация на институциите.

На заседанието беше коментирана и План- програмата за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Шумен за периода 2019-2020 година. „Като приоритети за 2020 година са заложени- осигуряване на безопасна инфраструктура на територията на областта, повишаване на отговорността на гражданите водачи на МПС за поддържане техническата изправност на автомобилите, повишаване на знанията и уменията на най-уязвимите групи участници в пътното движение-децата, учениците и възрастните хора и други мерки“, обясни заместник-областният управител Петко Шаренков и уточни, че през 2020 година заседанията на комисията ще се провеждат веднъж на всяко тримесечие.

Skip to content