Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Актуално
1 август (четвъртък)

От 1 август започва второто за 2019 година проучване за потребностите от работна сила в област Шумен

През периода от 1-ви август до 20-ти септември 2019 г. ще се извърши второто за 2019 година анкетиране на работодателите. За целта е актуализиран електронен /on-line/ анкетен формуляр, който беше приложен през първото анкетиране в периода февруари-март 2019 г. Същият е изготвен чрез вече използвания при предходното проучване софтуер и е предназначен за работодатели от статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира национална представителност на проучването, част от които участваха в първото за 2019 г. проучване.

Анкетният формуляр е само в електронен формат и за попълването му следва да се ползва следния линк:

http://survey.az.government.bg/index.php/792953?lang=bg

За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен от сайта на Агенцията по заетостта след 01.09.2019 г.

Проучването ще даде възможност да бъде получена реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри, както и да бъдат определени приоритетите за насърчаване на заетостта и в сферата на образованието. Информацията ще бъде обобщена от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие и ще бъде предоставена на Агенцията по заетостта.

Skip to content