ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Актуално
31 август (вторник)

От 1 септември започва проучване за потребностите от работна сила в област Шумен

На основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината се провежда проучване на потребностите от работна сила, организирано от Агенцията по заетостта съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Второто за 2021 г. анкетиране на работодателите ще се извърши през периода от 1-ви септември до 15-ти октомври 2021 г. (вкл.). За целта ще се използва приложеният при първото за 2021 г. проучване електронен /on-line/ анкетен формуляр, в който не са извършени промени. Същият е предназначен за работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира национална представителност на проучването.

Анкетният формуляр е само в електронен формат и за попълването му следва да се ползва следният линк:

http://survey.az.government.bg/index.php/224593?lang=bg

Обобщените резултати от 7-те проучвания, проведени през настоящата и предходните 3 години, сред работодателите за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри на областно и национално ниво са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване на потребностите от работна сила”.

 

Skip to content