Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница

ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Новини
8 март (вторник)

Подписан беше Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията в област Шумен

Областният управител Донка Иванова в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК в област Шумен, свика днес Общо събрание на Асоциацията по ВиК, което се проведе в Областна администрация-Шумен. На заседанието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството– Ивета Маринова-началник отдел „Стратегическо управление“ в Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ и главните експерти в дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Биляна Георгиева и Миглена Лалова, както и управителят на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Шумен Светлозар Дамянов и представители на общините от област Шумен.
Общото събрание на Асоциацията по ВиК приеме решение за одобряване и сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на обособената територия на Асоциацията по Вик-Шумен, със съществуващия оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Шумен.
Документа подписаха областният управител Донка Иванова като председател на Асоциацията по ВиК в област Шумен и и управителят на „ВиК” ООД – Шумен Светлозар Дамянов. Целта на подписване на този договор е да се подобри качеството на услугите на ВиК-оператора в посока постигане на европейските стандарти. Основната ни цел е подобряване на качеството на питейната вода. Знаете, че за голяма част от селищата в Шуменска област това е много важен въпрос. Надяваме се днес, с подписването на договора, да продължим направеното до момента, каза областният управител Донка Иванова. По думите на управителя на ВиК- Шумен Светлозар Дамянов изграждането на магистралния водопровод от яз. Тича до Шумен и двата клона за Велики Преслав и Смядово ще бъдат основната ни инвестиция в следващия програмен период.
Общото събрание прие още отчет за дейността на Асоциацията по ВиК за 2015 година и бюджет за 2016 година.

IMG_2993

Skip to content