Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Заместник областни управители

Заместник областни управители

Заместник областен управител Петко Шаренков
Петко Шаренков
Заместник областен управител на област Шумен

Телефон:054/868802
Кабинет:309

Роден 1954 г.

Завършил е ВНВАУ “Георги Димитров“ – Шумен със специалност офицер ЗТВ, военен инженер по радиоелектронна техника. Висше военно академично образование с присвоена военна квалификация, завършен пълен курс обучение по специалност „Командно-щабна оперативно-тактическа ЗРВ“ придобива през 1988 година във Военна академия “Г.С. Раковски“.
В кариерата си като офицер от Българската армия е бил последователно командир на школнически и курсантски взвод и командир на батарея. По-късно става преподавател и старши преподавател по дисциплината „Основи на импулсната, цифровата и микропроцесорна техника“ и главен асистент в катедра ЗРВ на ВВАУПВО „“Панайот Волов“ – Шумен.
От 2002 година работи като старши експерт служба „Административна“ и старши експерт служба „Логистично осигуряване“ във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към Национален военен университет „Васил Левски“.
На 10 септември 2014 г. е назначен за областен управител на област Шумен и заема този пост до 26 ноември 2014 г. От 3 декември 2014 г. до 12 май 2017 г. е заместник-областен управител на област Шумен.

На 8 юни 2017 г. е назначен за заместник-областен управител на област Шумен.

Skip to content