Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Заместник областни управители

Заместник областни управители

Заместник областен управител Албена Бабева
Албена Бабева-Сланева
Заместник областен управител на област Шумен

Телефон:054/868802
Кабинет:307

Албена Бабева-Сланева притежава образователно квалификационна степен „магистър“ по специалността „Българска филология“ от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Била е дългогодишен служител в общинската администрация в Шумен.

На 28 май 2021 г. е назначена за заместник областен управител на област Шумен.

Skip to content