Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
17 май (вторник)

Потенциално опасните язовири на територията на област Шумен са в добро техническо състояние

„Потенциално опасните язовири на територията на област Шумен към момента се намират в добро техническо състояние и не представляват опасност за населението и инфраструктурата“. Това съобщи инж. Наско Канавров, главен инспектор към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия. По думите му със заповед на областния управител от 7 април тази година е извършена проверка на състоянието на язовирите и проводимостта на речните корита в региона.

Проверени са общо 39 язовира в областта и 2 хвостохранилища. „От всичките 25 потенциално опасни язовира реално няма такива, които не са в изправност. Започнали са ремонтните дейности на основния изпускател на язовир Развигорово, община Хитрино, които са наложителни“, каза Наско Канавров. От останалите съоръжения три са язовирите, които не са в изправно състояние. „На язовир Тервел са в ход ремонтни работи. За язовирите „Иваново 2“ и „Габрица“ общините трябва да вземат решение дали да ги възстановят или да бъдат предложени за ликвидация“, каза още инж.Канавров.

Мл.експерт Димитър Димитров от Басейнова дирекция Черноморски район-Варна представи доклад за състоянието на речните русла за посрещане и провеждане на високи води през пролетния сезон, според който в границите на урбанизираните територии са проверени речни участъци в общините Върбица, Велики Преслав и Нови пазар. По тези места е осигурена проводимост и деретата са почистени от растителност, е констатирала проверката. Извън урбанизираните територии на критичните участъци по реките Камчия, Врана, Крива, Стражка има места, където са се образували наноси, има паднали дървета и е необходимо да се осигури проводимост или доизграждане на дигите.

На заседанието беше представен Отчет на Областна администрация Шумен по организиране дейността за защита на населението при бедствия и осигуряване на нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението през 2015 г. и зимния сезон на 2015 – 2016 г.  През 2015 г. от Областна администрация Шумен са изпратени искания за отпускане на над 400 000 лв. до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МВКВП) за почистване, възстановяване на обекти и корекции на реки в региона. От исканите средства са възстановени само около 23 000 лв. на фирма „Тетрахиб“ АД и „ВиК-Шумен“ ООД за извършени неотложни аварийни дейности. Въпреки липсата на средства, от Областна администрация съвместно с общините са извършени редица дейности по почистване на дерета, речни корита и др. с цел недопускане на критични  ситуации, застрашаващи населението и инфраструктурата.

Skip to content