Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
3 септември (вторник)

Предприемат се допълнителни мерки срещу разпространението на Африканска чума по свинете след обявените нови огнища на болестта на територията на община Смядово

Забранява се свободното пасищно отглеждане на прасета от породата „Източнобалканска свиня”. Животните трябва да бъдат затворени и да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине. Това реши Областната епизоотична комисия на свое заседание под председателството на областния управител проф. Стефан Желев. Мерките се предприемат във връзка с обявените на 30 август със заповед на изпълнителния директор на БАБХ две нови огнища на болестта Африканска чума по свинете в два регистрирани обекта за отглеждане на свине от порода „Източнобалканска свиня“ на територията на община Смядово- в Смядово и село Веселиново.

Съгласно заповедите са определени 3 км предпазни зони около огнищата.Определена е и 10 км наблюдавана зона, в която попадат: от община Смядово – селата Кълново, Янково, Бял бряг, Веселиново, Александрово; от община Шумен – село Ивански и от община Велики Преслав – селата Златар и Суха река. В тези населени места ще се извърши преброяване и актуализация на данните за домашните свине и животновъдните обекти, вземане на двойни кръвни проби от домашни свине от всяко населено място. Предстои извършването на ежеседмични клинични прегледи за чума по домашните свине и други заразни болести във всички обекти за домашни свине, както и вземане на проби от всяко умряло прасе за вирусологично изследване и от всяко едно прасе с признаци на заболяване за вирусологично и серологично изследване и изпращането им до Националния диагностичен ветеринарномедицински институт – гр. София за изследване на АЧС. В областите Шумен, Бургас и Варна се забранява търговията, придвижването и транспортирането на домашни прасета, с изключение на тези от индустриалните свиневъдни стопанства и семейни ферми тип „А“.

„Животните от двете огнища са умъртвени и загробени, направена е пълна дезинфекция. Обявените огнища и всички зони са обозначени. Мерките са изпълнени в присъствието на полицията, при ограничен достъп до минимум само на заетите в дейността служители“, каза д-р Наташа Баева, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Шумен. Собствениците на двата обекта ще бъдат обезщетени съгласно нормативните разпоредби. По думите на д-р Баева от вчера се извършват претърсвания в личните стопанства, в които са отглеждани домашни прасета в 3 км зона, като до момента няма установени такива животни, но обходите ще продължат.

„Вземат се необходимите мерки за недопускане разпространението на заболяването сред  породата Източнобалканска свиня“, каза областният управител проф. Стефан Желев и призова всички за спазване на ограниченията и мерките с цел запазване на популацията на тази порода, която е изключително ценна, с пълна пригодност към местните климатични условия и се отглежда само в 3 области на страната.

В региона се отглеждат общо 16 стада от порода „Източнобалканска свиня“ с около 1400 броя свине по данни от началото на месец юли. След регистрираните огнища стадата остават 14 и предстои ново преброяване на прасетата. Съгласно решенията на комисията собствениците, отглеждащи стада от тази порода, трябва да изградят временни огради и да осигурят безопасни коридори за придвижване на стадата до ползваните оградени терени за пашуване. Заместник-кметът на община Смядово Иван Кюркчиев съобщи, че собствениците на стада са поискали помощ, защото нямат достатъчно финансов ресурс и фураж за изхранването на животните и предстоят нови срещи с тях, на които ще се търсят възможности за подпомагането им.

По информация на директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Катя Райкинска по график се изплащат  обезщетенията в размер на 300 лв. на стопаните от област Шумен, които доброволно заклаха домашните си прасета, като днес до края на деня приключва изплащането на тези средства.

Следващото заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за 10 септември.

Skip to content