Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 юли (четвъртък)

Предприемат се мерки срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете на територията на област Шумен

Превантивни мерки за предотвратяване възникването на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Шумен одобри Областната епизоотична комисия. Заседанието се свика от областния управител проф. Стефан Желев във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на това заболяване и констатираните огнища в Румъния, както и опасността от навлизането на болестта на територията на Република България. Членовете на комисията бяха запознати със заповеди 11-1225/06.07.2018 г. и 11-1226/06.07.2018 г. на Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев за извършване на необходимите действия, за да не се допусне разпространението на заболяването. По думите на д-р Наташа Баева, и.д. началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ-Шумен, последното констатирано огнище на това заболяване е в Констанца, Румъния, на около 60 км от българската граница и затова епизоотичната обстановка е толкова усложнена. В България все още не е регистриран случай на заболяването. „Болестта не се лекува и няма създадена ваксина за нея, затова не може да бъдат приложени мерки за ерадикация, както е при класическата чума при свинете. Проникнала веднъж в  дадена страна, тя си остава завинаги в нея. Мнението на експерти от ЕС е, че трябва да свикнем да живеем със заболяването и до колкото може да го ограничим и контролираме в дивата природа, като стараем да не го разпространяваме в стопанствата със свине в страната“, каза д-р Баева и призова да се докладва при съмнителни случаи. „Потенциална опасност са дивите свине и човека като преносител на вируса с превозни средства и инфектирали дрехи и обувки, като консуматор и разпространител на инфектирани с вируса храни. Най-важни мерки за ограничаване разпространението на заболяването за мерките за биосигурност -при ловците и във фермите“, каза още д-р Баева.

Комисията прие следните мерки за предотвратяване на възникване на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Шумен:

  1. Провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии за предприемане на мерки за предотвратяване проникването на болестта АЧС на територията на област Шумен.

Срок: до 27.07.2018 г., Отговарящи: Кметовете и зам. кметовете на общини

  1. Провеждане на проверки от представители на ловнорибарски дружества и държавни лесничейства за наличие на болни и умрели източнобалкански диви свине и сигнализиране в ОДБХ-Шумен.

Срок: постоянен, Отговарящи: ЛРД, държавни лесничейства

  1. Извършване на засилен ветеринарномедицински контрол в свиневъдните обекти за спазване мерките за биосигурност и клиничен надзор в тези обекти. При възникване на съмнение-вземане на проби за анализ.

Срок: постоянен, Отговарящи: Официалните ветеринарни лекари при ОДБХ-Шумен

  1. Да не се допуска излизане на свине по улици и сметища и изхранване с кухненски отпадъци.

Срок: постоянен, Отговарящи: Кметове на нас. места

  1. Да не се допуска изхвърляне на кухненски отпадъци по сметища, улици и около селата.

Срок: постоянен, Отговарящи: Кметове на нас. места

  1. Провеждане на разяснителни кампании и обучения на ловци във връзка с предприемане на мерки за биосигурност и предотвратяване проникването на вируса в населените места.

       Срок: 27.07.2018 г.,  Отговарящи: Официални ветеринарни лекари при ОБДХ-Шумен, ДГС, ДЛС, ЛРД

  1. При съмнение за повишена смъртност на свине по населени места да се уведомява ОБДХ-Шумен.

        Срок: постоянен, Отговарящи: Кметове на нас. места и регистрирани ветеринарни лекари

  1. Осъществяване на контрол върху движението на свине на територията на областта.

Срок: постоянен, Отговарящи: ОД на МВР-Шумен и официалните ветеринарни лекари при ОБДХ-Шумен

Членовете на Областната епизоотична комисия бяха запознати и със заповед №09-647/16.07.2018г на министъра на земеделието, храните и горите за предприемане на превантивни мерки на територията на цялата страна, касаещи проверки на транспортните средства, действията при получаване на сигнали  за умрели животни и птици и др.

 

Skip to content