Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
25 октомври (сряда)

Предприемат се мерки срещу разпространението на инфлуенца по птиците на територията на област Шумен

Превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта инфлуенца по птиците ще бъдат предприети на територията на област Шумен. Това реши на свое заседание Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков. Заседанието се свика заради констатирани първични огнища на заболяването в обекти в областите Добрич и Хасково и заповеди на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за  извършване на необходимите действия за ограничаване разпространението на заболяването.

До 2 ноември трябва да се проведат заседанията на Общинските епизоотични комисии. Областната епизоотична комисия препоръчва по места общините да изберат подходящ начин за своевременно информиране на стопаните, отглеждащи домашни птици в дворовете си за опасността от разпространение на болестта инфлуенца при неспазване на набелязаните мерки.

Предвижда се да се извършват съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. Ще бъде осъществяван постоянен ветеринарно-медицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти от страна на Областната дирекция по безопасност на храните и официалните ветеринарни лекари.

Собствениците трябва да спазват следните ограничения – да не допускат излизането на птиците извън дворовете, да съхраняват фуража в закрити помещения и да информират писмено официалните ветеринарни лекари при зареждането на обектите с птици с цел извършване на контрол, клинични прегледи и вземане на проби за вирусологично изследване.

Забранява се провеждането на пазари и изложби на птици на територията на област Шумен.

РЕШЕНИЯ – 25.10.2017 г

 

Skip to content