Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
11 януари (сряда)

Предприемат се мерки срещу разпространението на инфлуенца по птиците на територията на област Шумен

Превантивни мерки с цел недопускане разпространението на инфлуенца по птиците ще бъдат предприети на територията на област Шумен. Това реши на свое заседание Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков. Заседанието се свика във връзка с констатирани огнища на заболяването в десет области на страната.

„Констатираните огнища на инфлуенца по птиците са 46 в 10 области на страната“, каза д-р Емил Илиев, началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОД „Безопасност на храните” Шумен. По думите му заболяването се разпространява предимно от диви пици и е основен източник за заразата на домашните птици. Той допълни, че на територията на област Шумен няма установено огнище на инфлуенца по птиците. В страната заболяването е констатирано на 14 декември 2016 година в област Видин.

До 16 януари трябва да се проведат заседанията на общинските епизоотични комисии, реши Областната епизоотична комисия.  Преброяване на домашните птици по населените места в област Шумен трябва да се извърши до 1 февруари. Областната дирекция по безопасност на храните ще осъществява постоянен ветеринарно-медицински контрол в птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност.

Собствениците на птицевъдни обекти на територията на област Шумен трябва да засилят мерките за биосигурност и дезинфекция на обектите си.

Предвижда се служителите на ОБДХ-Шумен да извършват съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни, или умрели диви мигриращи птици, като се вземат незабавно проби.

Собствениците на домашни и други видове птици, отглеждани на закрито, трябва да спазват следните ограничения – да не допускат излизането на птиците извън дворовете, да не допускат контакт между домашни и диви птици, по възможност да създават условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите видове домашни птици, да съхраняват фуража в закрити помещения, да информират незабавно обслужващите ги ветеринарни лекари или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или повишаване на смъртността.

Забранява се продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на област Шумен, както и провеждането на изложби или каквито и да е било събирания на птици.

Сигнали могат да се подават в ОДБХ – Шумен на телефон – 0886 835973.

 

Skip to content