Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 август (петък)

Предприемат се мерки за ограничаване популацията на насекоми от вида „растителна дървеница“ в село Ивански, община Шумен

Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков на извънредно заседание прие мерки за ограничаване разпространението на насекоми от вида „растителна дървеница“ на територията на село Ивански, община Шумен. Заседанието беше свикано по предложение на община Шумен във връзка с регистрирано увеличение на популацията на насекоми в северната част на селото, за което е подаден сигнал на 15 август от кмета на село Ивански.

Съгласно официално становище на Българската агенция за безопасност на храните и Централната лаборатория по карантина на растенията, насекомите са от вида „растителна дървеница“ и не са опасни за здравето на хората. Д-р Пепа Калоянова, директор на РЗИ Шумен, обясни, че този вид насекоми не са приносители на никакви заразни заболявания, не представляват никаква опасност за здравето на хората, но с огромната си популация създават дискомфорт в ежедневието на хората.

Заместник-кметът по здравеопазване на община Шумен д-р Светлана Маркова съобщи, че екипи на общината работят на място в селото от момента на получаване на сигнала, извършен е оглед на терените и ще се извърши третиране с подходящи препарати след уточняване вида на насекомите.

След обсъждане на обстановката, комисията прие следните мерки за предотвратяване на разпространението на насекомите:

  1. Незабавно да продължи обработката на площите със земеделски култури, които са засегнати от пълзящи насекоми с подходящите биоцидни препарати.
  2. Да се извърши обработка с подходящи биоцидни препарати на външните стени, оградите на къщите и прилежащите улици в с. Ивански.
  3. Да се извърши бариерна обработка около засегнатите райони на село Ивански.
  4. Да се извърши незабавно обработка на къщи и дворове с подходящи биоцидни препарати при стриктно спазване на безопасни условия за работа с тях от собствениците на имотите.
  5. Кметът на с. Ивански да уведоми пчеларите от с. Ивански срещу подпис за срока на карантинния период на използваните боицидни препарати.
Skip to content