Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 октомври (петък)

Представени бяха резултатите от анкетно проучване сред работодатели за потребностите от работна сила в област Шумен

Резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област Шумен бяха представени на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, водено от заместник-областния управител Ширин Вели. Анкетата е проведена сред работодатели от региона в периода  1 август – 17 септември, като това е второто такова проучване през 2018 г. на Агенцията по заетостта.

Анкетирани са 63 работодатели от област Шумен, преобладаващо от частния сектор-80%, които са дали своя отговор на 10 въпроса.

Близо 62 на сто от тях търсят да наемат работници за постоянна заетост, а 73% от анкетираните отговарят, че през следващите 12 месеца ще търсят нов персонал. Сред търсените специалисти с квалификация най-висок дял заемат следните професии- заварчик, електротехник, машинен оператор, оперативен счетоводител, помощник в строителството и строителен техник.  47,4 % от работодателите предвиждат да наемат общи работници, показват резултатите от анкетата. Като най-важното изискване при подбор на кадри близо 86 на сто от анкетираните работодатели посочват наличието на самоконтрол и дисциплина и 68 на сто- работа под напрежение.

Изводи и констатации от проведеното анкетиране:

  • Ниска активност на работодателите от областта. Предвид това да се регламентира на национално ниво ежегодното провеждане на анкетното проучване на работодателите.
  • Най-голям брой специалисти с квалификация, от които работодателите имат потребност са машинни оператори и строителни техници, а от неквалифицираните работници – общи работници.
  • Нека изводите от анкетата да се насочат към установяване на по-тясна връзка между работодателите и професионалните гимназии. Важно е след провеждане на анкетата да има предложения към бизнеса и МОН, които да допринесат за удовлетворяване потребностите на работодателите.

 

Skip to content