Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
15 февруари (петък)

Представиха предложението за държавния план-прием за учебната 2019/2020 учебна година на заседание на Постоянната комисия по заетостта в област Шумен

Предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020 учебна година в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища са депозирани от 34 училища от област Шумен. Това съобщи Машка Крумова, началник отдел „Организационно- методическа дейност и контрол“ в Регионалното управление на образованието на заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област Шумен, председателствано от заместник-областния управител Ширин Вели.

За първи път за учебната 2019/2020 година е направено предложение за обучение по нови специалности от професии от директорите на ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Шумен по професия „Модист“, специалност „Бутикови облекла“, СУ  „Трайко Симеонов“ – гр. Шумен по професия „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“, специалност „Спортно-туристическа дейност“, СУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен по професия „Графичен дизайнер“, специалност „Графичен дизайн“, СУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“, ОбУ „Христо Ботев“ – с. Ивански по професия „Работник в растениевъдството“, специалност „Зеленчукопроизводство“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация, ОбУ „Христо Ботев“ – с. Друмево по професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация.

По заявки на работодатели е направено предложение за обучение по специалности от

професии с дуална система в 3 професионални гимназии- Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия-Шумен за обучение по професии „Строителен техник“ и „Геодезист“, Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“- гр. Велики Преслав за обучение по професия „Техник по транспортна техника“ и Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Нови пазар за обучение по професия „Оператор в силикатните производства“.

Предложенията на  всички директори са съгласувани от кмета на съответната община, уточни Машка Крумова. По думите й политиките на МОН за учебната 2019/2020 година са структуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили и технически и ИТ професии, както и за повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка. Предложението за област Шумен включва 32 паралелки по STEM профили, технически и ИТ професии. Учениците, които ще бъдат обхванати в тези паралелки са 54% от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в областта. Предложението за професионални паралелки също е 32.

Проектът за утвърждаване на държавния план-прием за област Шумен  ще бъде публикуван през м. март за обществено обсъждане на сайта на РУО -Шумен.

 

Skip to content