Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
28 септември (сряда)

Представиха в Шумен Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 /ИСИС/ беше представена на работна среща, домакин на която беше Областна администрация-Шумен. В дискусията участваха представители на общинските администрации, академичната общност, браншовите структури на работодателите и неправителствени организации от областите Шумен и Търговище.

Форумът беше открит от областния управител Донка Иванова, която изрази убеждението си, че срещата е възможност за обмен на идеи и за обсъждане на съвместни проекти и инициативи. Основните акценти в Иновационната стратегия за интелигентна специализация представи експертът от Министерството на икономиката Стефан Узунов. По думите му през последните години фокусът е насочен към развитието на регионите, като е важно да се намери пресечната точка между националните цели и политики и регионалните стратегически документи. „Статистиката показва, че иновационната система на България все още изостава от тази на европейските държави, като страната ни е на предпоследно място и изпреварваме само Румъния”, каза Стефан Узунов. Той уточни, че през последните години развитието е много динамично, по коефициент на иновационна ефективност страната ни е на 16 място в света и една трета от българските фирми са с иновативен профил.

В документа са идентифицирани сферите, където е налице капацитет за интелигентна специализация. Определени са 4 тематични области-информационни и комуникационни технологии, мехатроника, биотехнологии, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии,  върху които се развива стратегията.

В рамките на срещата бяха представени акценти на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 (НСНРИ), в т.ч. представяне на Националната пътна карта за научна инфраструктура; предстоящи процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“, във връзка с изпълнение целите на ИСИС и предстоящи процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, във връзка с изпълнение целите на НСНРИ.

Презентации по темата на адрес:

https://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/prezentatsii/

Skip to content