Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
21 юни (четвъртък)

Превантивни мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания са извършени в област Шумен

Извършени са необходимите дейности и превантивни мерки от страна на институциите и общините за недопускане на пожари по време на жътвената кампания на територията на област Шумен. Това докладваха представителите на Енерго-Про Мрежи АД, ЕСО ЕАД МЕР Шумен, Областно пътно управление, ЖП секция Шумен, звено СИЕР Вълчи Дол и общините на заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия, водено от заместник-областния управител Петко Шаренков. Предприети са мерки за спазване нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи за опазване на селскостопанската продукция от пожари. Представителите на институциите съобщиха, че са обходени и почистени трасетата на далекопроводите, проверено е състоянието на съоръженията, проведени са обучения и инструктажи на служителите, осигурено и проверено е необходимото оборудване. Сервитутите на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен са окосени, почистени от храсти и отпадъци, като по график Областно пътно управление ще продължи да извършва тази дейност и през месец юли.

В общините са издадени заповеди за предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари и опазване на реколтата. По места земеделските производители са информирани за необходимите противопожарни мерки за опазване на земеделските земи по време на жътвената кампания. Доброволните формирования на общините също са в готовност и при необходимост ще оказват съдействие на противопожарните екипи.

„Извършени са годишни технически прегледи на машините, работещи в жътвената кампания“, съобщи главен инспектор Красимир Иванов от областна дирекция „Земеделие“. Проверени са 82%  от комбайните и 77 на сто от колесните трактори, регистрирани в дирекцията.

„Всички мероприятия, предвидени за обезопасяване на жътвената кампания, са изпълнени, но въпреки това вече има регистриран един пожар, при който са унищожени 2 дка пшеница и един комбайн“, каза комисар Иван Иванов, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. По думите му след промени в нормативната уредба регионалната дирекция извършва контрол на техниката в момента на експлоатация, а не както досега преди да започне кампанията.  До момента са съставени 4 акта за административни нарушения, проверките продължават, като ще се извършват включително и през почивните дни.

Skip to content