Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
14 април (четвъртък)

Приеха финалната оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво – Шумен 2011-2016г.

Финалната оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво – Шумен 2011-2016 г. беше обсъдена и одобрена на заседание на Звеното за мониторинг и оценка под председателството на заместник-областния управител Селиме Кърджалиева, в което участват представители на общините и на социалните служби в Шумен. Заместник-областният управител Селиме Кърджалиева запозна членовете на звеното със задачите на основния и разширения екип на ЗМО, както и с дейностите по мониторинг и оценка. Отчетено беше изпълнението на целите и дейностите, заложени в стратегическия документ през изминалия петгодишен период.

Обсъдено беше изготвянето на годишните планове на общинските стратегии за развитие на социалните услуги през 2017 г.. В хода на дискусията стана ясно, че общинските администрации работят по подготовката на плановете и предстои те да бъдат приети от Общинските съвети по места.

На заседанието директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане Ивелина Андреева представи пред членовете на звеното промените в Закона за социално подпомагане от януари тази година, касаещи качеството на социалните услуги.

 

Skip to content