Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
3 април (петък)

Продължават проверките за спазването на въведените противоепидемични мерки на територията на област Шумен

 

В периода от 30 март до 2 април здравните инспектори от РЗИ-Шумен са извършили общо 207 проверки в различни обекти на територията на област Шумен по изпълнението на заповеди № РД-01-124/13.03.2020г, № РД-01-131/17.03.2020г., РД-01-139/19.03.2020г.,№РД-01-144/22.03.2020г. и № РД-01-154/26.03.2020г. на министъра на здравеопазването във връзка с епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Това съобщава в писмо до областния управител проф. Стефан Желев директорът на РЗИ Шумен д-р Пепа Калоянова.

Проверени са 68 обекта с обществено предназначение по Закона за здравето, каквито са фитнес центрове, игрални зали, фризьорски, козметични салони и други. Извършени са 57 проверки в обекти за търговия с храни, а 43 са проверките в закрити обществени места-административни сгради, застрахователни офиси, банки и други обекти за услуги на населението. 30 са проверките на открити обществени места за спазване на разпоредбите за недопускане струпване на хора.

От Регионалната здравна инспекция информират, че при проверките не са констатирани нарушения на въведените противоепидемични мерки. Работодателите са организирали провеждането на филтър преди започването на работа, провежда се инструктаж за спазване на лична хигиена от персонала, проветряват се помещенията, организирана е дистанционна форма за работа на служителите, където това е приложимо.  В проверените обекти е осигурен дезинфектант, извършва се минимум 4 пъти дневно дезинфекция, осигурена е дистанция от 1- 1,5 метра между служителите и посетителите. От инспекцията уточняват, че здравните инспектори започват засилени проверки и през почивните дни за спазване на  противоепидемичните мерки.

През периода са извършени 12 проверки на аптеки в град Шумен за пределни цени на лекарствени продукти по лекарско предписание и без лекарско предписание, съвместно със служители на ОД на МВР Шумен. При проверките не са констатирани нарушения.

12 са проверките на територията на град Нови пазар, съвместно със служители на ОД на МВР във връзка със спазването на задължителна карантина от 14 дни.

Издадени са 3 предписания въз основа на декларации, предоставени от кметове на общини и 1 предписание на контактно лице, поставено под карантина.

Към настоящия момент под карантина на територията на област Шумен са поставени 757 души. РЗИ Шумен проследява 168 лица без общопрактикуващ лекар.

Skip to content