Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 ноември (четвъртък)

Проектът на здравна карта на област Шумен ще бъде представен в Министерството на здравеопазването

Проект на здравна карта на област Шумен беше представен и одобрен днес на второто заседание на комисията за изработване на Областна здравна карта, назначена със заповед на министъра на здравеопазването под ръководството на областния управител Донка Иванова. Документът е изготвен по методика на Министерството на здравеопазването след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения.

Областната здравна карта е базирана на анализ на състоянието на системата на здравеопазването в региона и особеностите на здравно-демографската характеристика.

„В хода на подготовката на Областната здравна карта проведохме поредица от работни среща с експерти от сектора с участието на съсловните организации за намирането на оптималните решения в посока осигуряване на достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни грижи“, каза областният управител Донка Иванова и благодари на членовете на комисията за активната и задълбочена работа.

Проектът на областната здравна карта ще бъде представен в Министерството на здравеопазването до 23 ноември.

Skip to content