ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Актуално
16 ноември (вторник)

Протокол за одобрение на Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014 – 2020 г. на Североизточен регион

Протокол №49_от_29.10.2021г

Skip to content