Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
3 ноември (четвъртък)

Провериха готовността на снегопочистващите фирми по заповед на областния управител Донка Иванова

По заповед на областния управител Донка Иванова в изпълнение на плана за подготовка за зимния сезон експертна комисия извърши проверка за готовността за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен. Председател на комисията е заместник-областният управител Петко Шаренков и в състава й влизат представители на Областно пътно управление, областен отдел „Автомобилна администрация“, регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР.

При проверката специалистите посетиха базите на фирма „Автомагистрали Черно море“ и ДЗЗД „ПП Шумен“, които имат сключени договори за почистване на републиканските пътища на територията на област Шумен.  Фирма „Автомагистрали Черно море“ ще извършва дейностите по зимно почистване по участъка от автомагистрала „Хемус“, а ДЗЗД „ПП Шумен“ е с договор за почистване на пътищата първи, втори и трети клас от  републиканската пътна мрежа в региона.

Обходени бяха 15 опорни пункта в региона, където е разположена техниката на фирмите. Проверена е наличността на техниката, съгласно договорите на двете фирми, техническото състояние, както и наличността на влекачи за извличане на закъсали тежкотоварни машини. Обект на проверката е била и осигуреността в базите на необходимите количества сол, пясък, луга и други инертни материали за зимно поддържане и обработка на пътищата.

При проверката е констатирано, че техниката е в много добро състояние, оборудвана с всичко необходимо за работа при тежки зимни условия. Осигурено е непрекъснато дежурство в базите и опорните пунктове на фирмите. След съгласуване с агенция „Пътна инфраструктура“ на двете фирми е разрешено част от техниката, която трябва да бъде в опорните пунктове, да изпълнява оперативни задачи до 15 ноември. След тази дата всичката заявена техника, съгласно оперативните планове, ще бъде по места в пунктовете за действие при зимни условия.

На 16 ноември по заповед на областния управител Донка Иванова предстои комисията да извърши допълнителна проверка на базите за готовността за действие при усложнена обстановка.

Skip to content