Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница

ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Новини
10 септември (понеделник)

Първа работна среща на създадения Областен координационен център за съвместна работа на институциите по включване в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст

Областният управител проф. Стефан Желев проведе първата работна среща на членовете на новосъздадения Областен координационен център за функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на територията на област Шумен.

Координационният център е създаден със заповед на Областния управител във връзка с дейности по Постановление № 100 на Министерски съвет от 8 юни 2018г., което регламентира задълженията и отговорностите на съответните институции, свързани с работа по обхващането и задържането на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

Председател на Областния координационен център е началникът на РУО Шумен Светлана Милева и в него са включени представители на общините, ОД на МВР, РДСП,  РУО и Областна администрация.

„През миналата учебна година е извършената много работа в посока обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“, каза началникът на РУО Шумен Светлана Милева и обясни, че с функционирането на този механизъм се разчита на взаимодействието между институциите, така че да се намали дела на децата, които не посещават детска градина или училище.

Областният управител проф. Стефан Желев подчерта пред членовете на координационния център, че съвместните усилия на институциите и дейността на екипите имат успех, като това е много важна, дългосрочна и полезна работа за бъдещето.

На работната среща бяха обсъдени текущи задачи и проблеми, касаещи предстоящата дейност на координационния център.

Skip to content