Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
11 ноември (сряда)

Първо заседание на комисията за изработване на Областна здравна карта на област Шумен

Първото заседание на комисията за изработване на Областна здравна карта на област Шумен се проведе в Областна администрация-Шумен. Комисията е назначена със заповед на министъра на здравеопазването и се ръководи от областния управител Донка Иванова. В състава й са включени представители на всички общини, на Регионалната здравна инспекция, РЗОК, Районната колегия на българския лекарски съюз, Районната колегия на българския зъболекарски съюз, Районната колегия на българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, на представителните организации за защита правата на пациентите.

Пред членовете на комисията беше представена методиката за изготвянето на здравната карта, както и анализ на моментното състояние на системата на здравеопазването в областта.

Областната здравна карта ще бъде създадена след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения с изискванията на Закона за лечебните заведения. При нейното изработване комисията е длъжна да съобрази и достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и отдалечени райони.

На първата среща беше взето решение до 16 ноември членовете на комисията да изпратят писмени предложения за изготвянето на картата. Срокът за изготвянето на Областната здравна карта и представянето й в Министерство на здравеопазването е 23 ноември.

Skip to content