Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
14 октомври (петък)

Първо заседание на Областния координационен съвет по проект „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ

Областна администрация Шумен беше домакин на първото заседание на Областния координационен съвет по проект „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. В него са включени представители на Областна администрация, детските градини и общините, които работят по проекта, Регионалното управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“.

В работата на съвета участва заместник-областният управител Селиме Кърджалиева, която подчерта, че реализацията на проекта е важна крачка в дългия процес по изграждане на приобщаваща образователна среда и изрази подкрепата на Областна администрация Шумен при изпълнението на заложените дейности.

„Проектът „Заедно от детската градина“ има за цел да подкрепи процесите по изграждане на приобщаваща за децата със специфични потребности и се реализира в областите Монтана, Сливен, София и Шумен“, каза координаторът на УНИЦЕФ по проекта Снежана Радева. Инициативата обхваща общо 32 детски градини, където ще се реализират комплекс от дейности за приобщаване на децата със специални образователни потребности, подкрепа и обучение на учители, осигуряване на екип от допълнителни специалисти, засилване на партньорството с родителите и др. В област Шумен са включени 14 детски градини- 12 от тях са в община Върбица и по 1 в общините Велики Преслав и Нови пазар.

За председател на Областния координационен съвет беше избрана Антоанета Тодоранова-директор  на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Антоанета Тодоранова, а за заместник-председател- заместник-областният управител Селиме Кърджалиева. Съветът ще заседава веднъж на три месеца и ще осигурява институционална подкрепа за изпълнението на планираните дейности, ще проследява хода на изпълнението на дейностите, ще идентифицира проблеми и ще предлага промени при необходимост. Задачите на Областния съвет ще бъдат актуализирани с приемане на Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

IMG_4206

Skip to content