Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
20 септември (вторник)

Разкриват 107 работни места в област Шумен по Регионална програма за заетост

Регионална програма за заетост одобри на свое заседание Постоянната комисия по заетостта в област Шумен под председателството на заместник-областния управител Селиме Кърджалиева. „За първи път тази година, след приети промени в Закона за насърчаване на заетостта, е въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение, при който местните органи имат ключово значение“, каза директорът на Регионалната служба по заетостта-Варна Пламен Начков. Той обясни, че с решение № 703 от 25 август 2016 г. на Министерския съвет е утвърдено разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2016 г., като за област Шумен разпределените средства са в размер на 323 766 лв.

Комисията прие методика, по която експертна група оцени проектните предложения, подадени от общините в област Шумен и Областна администрация, по следните критерии- средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната община, както и потребностите на работодателите от работна сила.

Ще бъдат разкрити общо 107 работни места, разпределени във всички общини и Областна администрация. След оценка на проектните предложения по предварително одобрената методика, общините Шумен, Върбица, Смядово и Хитрино получиха по 10 работни места. По 12 безработни лица ще бъдат назначени в общините Венец и Никола Козлево, 11-в община Каолиново, по 9 работни места са определени за Велики Преслав, Каспичан и Нови пазар и 5 работни места получава Областна администрация. Основно наетите безработни лица ще извършват дейности по поддръжка и социални услуги. Те ще започнат работа в средата на месец октомври и ще им бъде осигурена заетост до 31.03.2017 г.

Предстои Регионалната програма за заетост да бъде изпратена до министъра на труда и социалната политика за утвърждаване.

Skip to content