Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 април (понеделник)

Разкриват 120 работни места в област Шумен по Регионалната програма за заетост през 2021 година

Регионалната програма за заетост в област Шумен през 2021 г. беше одобрена от  Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие в област Шумен. Програмата беше приета в неприсъствено заседание чрез писмена процедура на базата на получените предложения от областна и общинските администрации. Днес предстои Регионалната програма за заетост в област Шумен през 2021 година да бъде изпратена в Министерството на труда и социалната политика.

В регионалната програма е предвидено разкриването на общо 120 работни места за период от 6 месеца – 96 работни места на пълен работен ден и 24 работни места на непълно работно време /4-часов работен ден/. За реализацията й са необходими 530 100 лв., от които 515 160 лв. от държавния бюджет и 14 940 лв., осигурени от областната и общинските администрации.

Целта на програмата е да допринесе за повишаването на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила, да даде нови перспективи на представители на най-уязвимите групи безработни. Предвижда се да бъдат наети безработни лица, които ще извършват дейности по почистване, поддръжка на улици, паркове, зали, алеи, както и дребни ремонтни работи.

След оценка на проектните предложения по предварително одобрена методика в общините Шумен, Смядово, Каспичан и Хитрино ще бъдат назначени по 10 безработни лица. По 9 работни места са определени за общините Велики Преслав и Нови пазар, по 12 безработни ще бъдат назначени в общините Каолиново и Никола Козлево. В община Венец ще бъде осигурена временна заетост на 24 души, 11 са местата за община Върбица и Областна администрация Шумен ще разкрие 3 работни места.

Планираното начало за изпълнение на програмата е 25.05.2021 г.

Skip to content